MEDIA STATEMENT

KENYATAAN MEDIA
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
PENGGUNAAN CAP DAGANGAN BERDAFTAR
(THE LITTLE CALIPHS® PROGRAM)

  1. Berdasarkan pemantauan Pengurusan Little Caliphs® International Sdn. Bhd. (LCISB) terdapat beberapa pihak telah menyalah guna Cap Dagangan Berdaftar (The Little Caliphs® Program) (selepas ini dirujuk sebagai “Cap Dagangan tersebut”) bagi tujuan peribadi dan pemasaran tanpa mendapatkan kebenaran bertulis LCISB.
  2. Untuk pengetahuan, LCISB telah mendaftarkan Cap Dagangan tersebut di Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) dimana LCISB mempunyai milikan tunggal terhadap Cap Dagangan tersebut. LCISB TIDAK MEMBENARKAN mana-mana pihak untuk menggunakan Cap Dagangan tersebut tanpa kebenaran bertulis LCISB.
  3. LCISB selaku empunya Cap Dagangan tersebut berhak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya terdapat mana-mana pihak telah menyalahguna Cap Dagangan tersebut mengikut peruntukan Seksyen 56(1) Akta Cap Dagangan 2019.
  4. Oleh yang demikian, LCISB memohon jasa baik dan kerjasama semua pihak untuk melaporkan kepada LCISB sekiranya berlaku lagi pelanggaran Cap Dagangan tersebut oleh mana-mana pihak yang tidak peroleh kebenaran bertulis dari LCISB.

 

DATUK HAJI ROSLAN BIN NORDIN
WISMA LITTLE CALIPHS® SHAH ALAM
18HB. JULAI 2022

KENYATAAN MEDIA
(PENERANGAN TENTANG LITTLE CALIPHS® INTERNATIONAL SDN. BHD.
DAN PENGUSAHA TADIKA)

Kebelakangan ini terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang melibatkan Little Caliphs® International Sdn. Bhd. (LCISB). Keadaan ini boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan ibubapa, malah menjejaskan usaha kami untuk menyemai kecintaan kepada Islam dan ilmu kepada anak-anak kecil sebagai persediaan awal untuk menjadi orang yang soleh dan solehah.

Oleh demikian, ingin kami jelaskan dengan lebih lanjut tentang tanggungjawab LCISB sebagai Franchisor/Licensor dan Pengusaha Tadika Little Caliphs® sebagai Franchisee / Licensee / Operators.

LCISB bertanggungjawab untuk menyediakan The Little Caliphs® Program (TLCP), memberi latihan kepada guru-guru berkenaan metodologi pengajaran dan pembelajaran mengikut TLCP, menyediakan alatan untuk mengajar, melatih cara pengurusan tadika, membuat pemasaran peringkat nasional dan membuat jenama identiti korporat untuk menaikkan nama TLCP sebagai jenama yang dipercayai dan audit berkala untuk metodologi pengajaran dan pembelajaran TLCP.

Manakala Pengusaha Tadika bertanggungjawab untuk segala urusan berkenaan kakitangan tadika termasuk guru-guru , urusan gaji, menghantar guru-guru untuk latihan berkenaan TLCP. Selain itu, Pengusaha Tadika juga bertanggungjawab untuk segala urusan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) dan mana-mana agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.

LCISB telah memberi latihan dan bimbingan tentang cara untuk berurusan dengan agensi-agensi di atas dan juga memberi ingatan dari semasa ke semasa tetapi adalah jadi satu tanggungjawab kepada tadika-tadika untuk memastikan segala urusan yang dibuat mematuhi Undang-undang Buruh dan juga undang-undang yang dikenakan oleh KPM, PBT, KKM, BOMBA dan mana-mana agensi -agensi kerajaan yang berkenaan.

Begitu juga dengan yuran, LCISB telah memberi garis panduan kepada Pengusaha Tadika namun kelonggaran diberikan dari segi yuran bulanan dan lain-lain dimana yuran yang dikenakan boleh berbeza samada 20%-30% dari garis panduan yang telah disediakan. Berkenaan dengan harga buku, alat-alat bantuan mengajar, uniform dan sebagainya LCISB tidak membenarkan sebarang kenaikan harga. Walaupun mempunyai garis panduan yuran, LCISB masih membenarkan fleksibiliti dimana kos persediaan tadika telah dibuat lebih mahal (termasuk dengan gaji guru-guru yang tinggi) maka yuran yang dikenakan lebih tinggi dari tadika yang lain.

Oleh itu, sekiranya terdapat aduan mengenai tadika Little Caliphs® , kami sangat hargai input dan maklumat daripada ibubapa. Kami mohon agar aduan tersebut diadukan terus kepada kami dan bukan disiarkan dimana-mana sosial media.

Aduan tersebut akan diproses dibawah Unit Khidmat Pelanggan di Jabatan Branching Licensing, Sales & Services (BLISS). Untuk makluman sebarang aduan dari Pengusaha Tadika dan ibubapa boleh dibuat kepada Unit Khidmat Pelanggan kami.

DATUK HAJI ROSLAN BIN NORDIN
WISMA LITTLE CALIPHS® SHAH ALAM
5HB. APRIL 2023