MEDIA STATEMENT

KENYATAAN MEDIA
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
PENGGUNAAN CAP DAGANGAN BERDAFTAR
(THE LITTLE CALIPHS® PROGRAM)

  1. Berdasarkan pemantauan Pengurusan Little Caliphs® International Sdn. Bhd. (LCISB) terdapat beberapa pihak telah menyalah guna Cap Dagangan Berdaftar (The Little Caliphs® Program) (selepas ini dirujuk sebagai “Cap Dagangan tersebut”) bagi tujuan peribadi dan pemasaran tanpa mendapatkan kebenaran bertulis LCISB.
  2. Untuk pengetahuan, LCISB telah mendaftarkan Cap Dagangan tersebut di Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) dimana LCISB mempunyai milikan tunggal terhadap Cap Dagangan tersebut. LCISB TIDAK MEMBENARKAN mana-mana pihak untuk menggunakan Cap Dagangan tersebut tanpa kebenaran bertulis LCISB.
  3. LCISB selaku empunya Cap Dagangan tersebut berhak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya terdapat mana-mana pihak telah menyalahguna Cap Dagangan tersebut mengikut peruntukan Seksyen 56(1) Akta Cap Dagangan 2019.
  4. Oleh yang demikian, LCISB memohon jasa baik dan kerjasama semua pihak untuk melaporkan kepada LCISB sekiranya berlaku lagi pelanggaran Cap Dagangan tersebut oleh mana-mana pihak yang tidak peroleh kebenaran bertulis dari LCISB.

 

DATUK HAJI ROSLAN BIN NORDIN
WISMA LITTLE CALIPHS® SHAH ALAM
18HB. JULAI 2022